Äpplen

För att det är gott

Äppelförening

 

Är ni intresserad av att starta än äppelförening i exempelvis byggdegärdsföreningens regi?

Här finns ett förslag till aktiviteter.

Äppelförening

Är ni en bygdegårdsförening, hembygdsförening eller annan typ av förening som är intresserad av att starta en grupp med cider/must tillverkning?

Förslag till  aktiviteter

Träff på hösten

Föreningen står för kross, press och kärl att mellanlagra de krossade äpplena samt musten.

Glöm inte kaffe och te (äppelmust till de som vill ha naturligtvis).

  • Mustpressning

Var och en av de delagande familjerna tar med sina egna äpplen samt kärl att forsla hem musten med.

En lämplig deltagaravgift tas ut för att bekosta utrustning och  underhåll av denna samt ev. kringkostnader för träffen.

Deltagarna tar även med en äppelpaj

  1. Lotta turordning
  2. Rengör och krossa äpplena
  3. Pressa de krossade äpplena till must (samtidigt som näste person på tur krossar sina äpplen)
  4. Ha lite kringaktiviteter speciellt för barnen
  5. Vid lämpligt tillfälle ta paus för äppelpajtävling och annan förtäring

Är det väldigt många intressenter så kan det vara lämpligt att endera ha flera uppsättningar av pressar och ev. krossar eller dela upp det på flera tillfällen.

Erfarenheter och recept från tidigare tillfällen delas på bästa sätt.

Träff på vintern

Provsmakning och tävling av cider

Även här tas lämpligtvis en deltagaravgift ut.

De deltagare som gjort cider tar med cider för provsmakning och bedömning.

Denna träff kan man samordna med lite andra aktiviteter, Kanske mat, spelmän, eller annan kringaktivitet.